Velkommen til Løkken Vandværks hjemmeside 

Sådan får du kontakt til os: 
Mail: Lnvand@mail.dk
Kontor/Drift tlf: 98 99 16 64

Driftleder Per Aagaard: 51 51 47 12

Kontoret er lukket til den 1. februar 2021 pga. sygdom - mails tjekkes løbende eller kontakt Per Aagaard på 51514712

VAGTER:

Uge 52 og uge 1 - Per Aagaard - 51 51 47 12

Uge 2 og 3 - Niels Svendsen - 22 68 95 55

Uge 4 - Allan Larsen - 21 21 75 30 / 24 23 02 85

Uge 5 - Per Aagaard - 51 51 47 12

Uge 6 og 7 - Karsten Mikkelsen - 23 41 15 50