Løkken Vandværk

Velkommen til Løkken Vandværks hjemmeside

 
Sådan får du kontakt til os: 
Mail:  
Lnvand@mail.dk

Driftleder Per Aagaard: 51514712
Kontor/Drift tlf: 98991664
Kontoret har åbent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8- 12.



Vagt:


uge 31 og 32 -
Niels Svendsen - 20 22 86 85
Uge 33 og 34 - Per Aagaard - 51 51 47 12
Uge 35 og 36 - Karsten Mikkelsen - 23 41 15 50
Uge 37 og 38 - Per Aagaard - 51 51 47 12









Information

Dato for selvaflæsning er fra og med 2016 ændret til 1. november 
- denne aflæsning videresender vi til henholdsvis Hjørring Vandselskab og Jammerbugt Forsyning - I modtager derfor nu kun 1 selvaflæsningskort.