Løkken Vandværk

Vandværket forsyner ca. 2800 forbrugere med rent drikkevand. 

Vandet bliver hentet i vandværkets 10 boringer, som er placeret omkring vandværket og golfbanen.
Vandværket udpumper ca. 280.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.